Sezóna 2021/22 - Covid pravidla pro vstup do tělocvičen

06.09.2021

COVID 19 a soutěže

Výklad postupu při pořádání mistrovských utkání kraje Vysočina vzhledem k pravidlům COVID: 

Za dodržování COVID pravidel je odpovědný organizátor/pořadatel!

Dle výkladu by měl pořadatel každého přítomného kontrolovat a vyžadovat prokázání negativity. Na to má samozřejmě právo a zároveň i povinnost. Při neprokázání negativity nebude umožněn takovému člověku vstup do haly.

Pořadateli můžeme ulevit tím, že každý organizační pracovník hostujícího družstva předloží pořadateli pouze dokument "Prohlášení organizačního pracovníka", kde bude v krátkosti řečeno, že je na vyžádání schopen prokázat negativitu hráčů i organizačních pracovníků na soupisce družstva vytištěné z VIS .. (např.  Prokázání negativity). Tím břemeno kontroly přenese na sebe.

Kontrola diváků, rozhodčích a ostatních přítomných je zodpovědností pořadatele (dle vyjádření J. Paláta jsou všichni krajští rozhodčí očkovaní).

To, jakým způsobem lze aktuálně prokázat negativitu, je v krátkém výtahu z Mimořádného opatření MZ platného od 1. září. Kompletní znění i výtah je obsažen v sekci dokumenty.