Dne 8.dubna 2024 v 17:30 se konala v divadelním sále Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí Valná hromada KVS Vysočina. Přítomni byli jednotliví delegáti za okresní svazy. Byly předány ceny celkům na 1.-3. místech v KP mužů a žen. Účastníci byli seznámeni s výsledky dalších soutěží v kraji včetně celorepublikových soutěží. Za celoživotní přínos volejbalu...