Ve VIS v sekci PODATELNA / Přihláška do soutěží KVS/OVS je odemknuta funkce přihlášek do krajských soutěží. Vaše přihlášky prosím podávejte nejpozději do 15. června 2023 Předpokládaný termín aktivu organizačních pracovníků je středa 21. června 2023 17.00 v Restauraci Zezulkárna Jihlava. Poplatek za přihlášku je 400,- Kč.

Ve dnech 19. a 20. května se v Telči uskutečnil dvoudenní kemp Benjamínků – dívky ročník 2011 a mladší. Pod vedením svazových trenérek Lenky Fabikovičové a Jany Mitáčové se děvčata zdokonalovala v základních herních činnostech. Kempu se rovněž zúčastnilo množství trenérů z Vysočiny, pro které byl kemp pracovním seminářem a návodem do další...

Již druhý měsíc se pilně připravuje KCM Vysočina (dívky ročníku 2009 a mladší) na svůj sezonní vrchol, kterým bude turnaj krajských reprezentací – Memoriál Milana Kafky. Do přípravy se přihlásilo 23 dívek ze všech koutů Vysočiny. Pod vedením trenérů Petra Vašíčka a Jana Bažó se děvčata zdokonalují v základních herních činnostech a herních...