Krajské centrum mládeže

Krajská centra mládeže (dále jen "KCM") jsou zřízena příslušným Krajským volejbalovým svazem za účelem organizace výběrů hráčů a hráček (dále jen "členů KCM") příslušné věkové kategorie. Výběr členů KCM Vysočiny provádí KVS Vysočina z hráčů a hráček družstev volejbalových oddílů na území kraje Vysočina. 

Vedením KCM dívek v kraji Vysočina je pověřen spolek Vysočina volejbal, z.s.