KCM chlapci - 3. přípravný kemp

Na začátku roku 2022 jsme se rozhodli rozdělit činnost KCM na dvě věkové kategorie. Starší ročníky - 2007 a 2008 - a mladší ročníky - 2009 a mladší. Důvodem je věková návaznost mezi mladšími a staršími kategoriemi s výhledem do budoucna ... tedy i po období konání LODM 2022.

20.2.2022 - Tréninková neděle pro mladší skupinu ukázala, že rozdělení byl krok správným směrem. Na hale u kostela ve Velkém Meziříčí, kde se odehrávají všechny tréninky v rámci KCM Vysočina se sešlo 22 chlapců z Hrotovic, Velmezu, Havlíčkova Brodu, Žďáru a Pelhřimova.

Dopoledne bylo zaměřené hlavně na smeč ( smečařská ruka, rozeběhl, lokomoční propojení). Odpoledne jsme procvičovali hlavně bagr.