KCM Vysočina dívek 2009 posouvá laťku výš!

31.12.2023

V pravidelném termínu, mezi vánočními svátky, se dvě družstva děvčat z Vysočina zúčastnila tradičního turnaje Memoriálu Vaška Fabiánka v Brně. Po zlepšení v minulém ročníku, kde jsme obsadili 3. a 9. místo, jsme i tento rok posunuli laťku výše a obsadili 2. a 7. místo. Po oba hrací dny naše děvčata předváděla stabilní výkony a tím si skvělé umístění zasloužila. I pro další ročníky tu je prostor ke zlepšení. Naším cílem pro tuto sezonu je však uspět na LODM, která se uskuteční poslední týden ve školním roce v jihočeském kraji, konkrétně v Táboře. Velký dík patří, jako vždy, rodičů, kteří nám byli nápomocni s dopravou a vytvořili pro nás v Brně takřka domácí prostředí!