Valná hromada KVS Vysočina

14.03.2022

9. dubna 2022, 10:00 hod se bude konat valná hromada KVS. Místo konání je divadelní sál Jupiter Clubu, Náměstí 17/19, 594 01 Velké Meziříčí.

Program valné hromady KVS Vysočina, p.s.

 • Zahájení a přivítání delegátů a hostů, volba pracovního předsednictva včetně řídícího valné hromady
 • Ocenění jubilantů, předání cen za Krajský přebor mužů a žen
 • Schválení programu, jednání, jednacího a volebního řádu
 • Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti KVS Vysočina, p.s. za uplynulé období
 • Zpráva o hospodaření KVS Vysočina, p.s. za uplynulé období a návrh rozpočtu na rok 2022
 • Koncepce rozvoje mládeže chlapců a dívek. (Petr Vašíček/ Petr Juda)
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové komise
 • Volba delegátů KVS Vysočina, p.s. na Valnou hromadu ČVS
 • Zpráva návrhové komise
 • Schválení usnesení valné hromady KVS Vysočina, p.s.
 • Závěr

Za KVS Vysočina, p.s.: Ondřej Žaba, sekretář